logo

Last news

Скидка на штрафы гибдд на минимальный штраф

Статья 2 Федерального закона 437-ФЗ точно определяет начало его действия: «Настоящий Федеральный закон вступает в силу с года».В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном правонарушении, помимо указанных в части 1 настоящей статьи сведений, должна быть указана


Read more

Мебель со скидками импортного производства

Благодаря такому интерьеру у партнеров формируется социальный статус и указывается высокое положение владельца.Согласно заключенному договору, наш центр несет огромную ответственность за срок поставки и за качество заказанной вами гарнитуры.Достойная альтернатива всем европейским гарнитурам это российская мебель для детской комнаты.Просто не


Read more

Акция в эко киев

Производители, главная Распродажа, подкатегория « Назад 1.УКР, мы поможем вам купить и привезти электромобили, гибридные и традиционные (бензиновые и дизельные) автомобили различных марок и моделей с аукционов США, а также зарегистрировать их в Украине.В нашем интеренет магазине вы можете купить


Read more

Замяна на акции срещу дялове наследниц


Но това става само със съгласието на съдружниците.
263с от ТЗ обаче води сякаш до извод, че законодателят не е бил съвсем прецизен при използване на термина поемане на акциите.
Пълен текст 12:32 Когато купите нов автомобил от Евросъюза, дължи се ДДС в България Ако сте си купили нова кола акция в высшей лиге тутаев от ЕС имате определени задължения в България, напомнят от Пресцентъра на НАП.5 от зддс е отказан данъчен кредит по една доставка поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици пълен текст 13:21 Публикувани са данъчните декларации за доходите и фирмените печалби Електронни формуляри на данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица и тази.Пълен текст 11:23 Актуални указания за подаване на декларацията.Пълен текст 13:45 Бизнесът не иска да плаща за ползването на Търговския регистър Българската търговско-промишлена палата не одобряват достъпът до информация за търговците да става само след регистрация и заплащане на такса.Пълен текст 11:57 НОИ предлага четири нови електронни услуги.2 се споменава за получаване на равностойност на притежаваните от акционера акции, а не за цена._ * Цената включва всички държавни такси, хонорар, както и нотариална такса за заверката на 2 подписа.Необходимо е извършването на изрично регламентирани процедури, при които Общото събрание се произнася със специално решение, за чието вземане е необходимо квалифицирано от капитала.Това може да бъде извършено най-късно до датата на прекратяване на членственото му правоотношение (датата на изтичане на предизвестието до дружеството).Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до дружеството в срок три месеца от датата на преобразуването.
127 от Търговския закон (ТЗ "Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго".
Пълен текст 15:54 Всеки, който към края на 2010.
В този смисъл е и съдебната практика.
126 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (зппцк).Пълен текст 10:06 Промени в публикуването на финансовите отчети Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети пълен текст 09:19 Субсидиите на земеделските производители, които са за периоди преди., не се облагат с подоходен данък Регистрираните като тютюнопроизводители и земеделски производители физически.Дружественият дял представлява дял от имуществото на ООД, който притежава отделният съдружник.На 100 000.Те трябва да са доказани документално по реда на действащото законодателство.На Окръжен съд Стара Загора.д.

Посочено е, че в зависимост от източника видовете доходи са от трудови правоотношения, от стопанска дейност като едноличен търговец, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, от прехвърляне на права или имущество.
Пълен текст 17:16 Плащанията над 15 000.
3 от ТЗ законодателят изрично е предвидил,.нар.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap