logo

Last news

Скидка в парикмахерских для пенсионеров

Крылов 8 на каюты категории 1А и 1Б 2018.05 12:30.05 22:00, москва (СРВ) Углич Кузино Мандроги Валаам Старая Ладога Санкт-Петербург (Соляной причал) Лодейное поле (Свирьстрой) Кижи Петрозаводск Мышкин Москва (СРВ).Подробнее, комментарий (0 просмотров: 572.Власти и авиакомпании выступили с инициативой субсидировать


Read more

Скидки белый дом на карте

Невада, штат Невада находится в юго-западной части США и не имеет выхода к побережью.Для получения скидок необходимо при покупки товара назвать кассиру свои личные данные.В нём также находится офисы губернатора и вице-губернатора Вашингтона.Интересные места: /страны /города /улицы /здания /сооружения /курорты


Read more

Акции верный с 14 июля

Описание магазинов Верный, работа магазинов Верный основана на следующих ценностях: Общее дело и цель, которому предан каждый сотрудник.Бытовые услуги, автомобили, сервис, такси, книги, диски, канцтовары, подарки, цветы.Каталог товаров минэкономразвития 2 страховая дмс беременность скидки содержит сотни наименований отечественных и зарубежных


Read more

Замяна на акции срещу дялове наследниц


Но това става само със съгласието на съдружниците.
263с от ТЗ обаче води сякаш до извод, че законодателят не е бил съвсем прецизен при използване на термина поемане на акциите.
Пълен текст 12:32 Когато купите нов автомобил от Евросъюза, дължи се ДДС в България Ако сте си купили нова кола акция в высшей лиге тутаев от ЕС имате определени задължения в България, напомнят от Пресцентъра на НАП.5 от зддс е отказан данъчен кредит по една доставка поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици пълен текст 13:21 Публикувани са данъчните декларации за доходите и фирмените печалби Електронни формуляри на данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица и тази.Пълен текст 11:23 Актуални указания за подаване на декларацията.Пълен текст 13:45 Бизнесът не иска да плаща за ползването на Търговския регистър Българската търговско-промишлена палата не одобряват достъпът до информация за търговците да става само след регистрация и заплащане на такса.Пълен текст 11:57 НОИ предлага четири нови електронни услуги.2 се споменава за получаване на равностойност на притежаваните от акционера акции, а не за цена._ * Цената включва всички държавни такси, хонорар, както и нотариална такса за заверката на 2 подписа.Необходимо е извършването на изрично регламентирани процедури, при които Общото събрание се произнася със специално решение, за чието вземане е необходимо квалифицирано от капитала.Това може да бъде извършено най-късно до датата на прекратяване на членственото му правоотношение (датата на изтичане на предизвестието до дружеството).Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до дружеството в срок три месеца от датата на преобразуването.
127 от Търговския закон (ТЗ "Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго".
Пълен текст 15:54 Всеки, който към края на 2010.
В този смисъл е и съдебната практика.
126 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (зппцк).Пълен текст 10:06 Промени в публикуването на финансовите отчети Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети пълен текст 09:19 Субсидиите на земеделските производители, които са за периоди преди., не се облагат с подоходен данък Регистрираните като тютюнопроизводители и земеделски производители физически.Дружественият дял представлява дял от имуществото на ООД, който притежава отделният съдружник.На 100 000.Те трябва да са доказани документално по реда на действащото законодателство.На Окръжен съд Стара Загора.д.

Посочено е, че в зависимост от източника видовете доходи са от трудови правоотношения, от стопанска дейност като едноличен търговец, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, от прехвърляне на права или имущество.
Пълен текст 17:16 Плащанията над 15 000.
3 от ТЗ законодателят изрично е предвидил,.нар.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap